ขั้นตอนการบริการ

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมของใบอนุญาต เล่นการพนันแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชค

จัดรายการชิงโชคจับรางวัล ภายใน 1 วัน                              อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท / ครั้ง
จัดรายการชิงโชคจับรางวัล ไม่เกิน 7 วัน                              อัตราค่าธรรมเนียม 600 บาท / ครั้ง
จัดรายการชิงโชคจับรางวัล เกิน 7 วัน แต่ ไม่เกิน 1 เดือน         อัตราค่าธรรมเนียม 1,500 บาท / ครั้ง
จัดรายการชิงโชคจับรางวัล เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน       อัตราค่าธรรมเนียม 6,000 บาท / ครั้ง
จัดรายการชิงโชคจับรางวัล เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี            อัตราค่าธรรมเนียม 9,000 บาท / ครั้ง

*หมายเหตุ ระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่เริ่มรายการ ถึงวันที่จับรางวัล

 

 

Visitors: 57,537